Highlanderit

Meillä on nyt koossa kantaemot joista jalostus lähtee eteenpäin.
Emme kasvata emolaumaa kuin 20 emoon.

 

Highlanderin historiaa ja ominaisuuksia
 

Highland Cattle on vanha lehmärotu. Sen alkuperästä voidaan esittää monenmoisia arvailuja, mutta varmaa on ainakin se, että se on aikojen saatossa sopeutunut täydellisesti elämään Ylämaiden karussa ja koleassa luonnossa.
 

Highland-lehmä oli skotlantilaisen vuokraviljelijän elinehto: se kykeni selviytymään ankarista talvista ja tuottamaan niukasta karkearehusta riittävästi maitoa vasikalleen ja viljelijän perheelle. Eläimestä laskettiin myös verta niukan ruokavalion täydentämiseksi, ja sarvet, karvat ja nahka käytettiin tarkkaan hyödyksi erilaisten tarvekalujen raaka-aineina. Highland-lehmä oli niin arvokas, että sitä käytettiin rahayksikkönä ja siten se aiheutti lukuisia riitoja ja kahakoita klaanien välillä.

Rodun jalostusta valvomaan perustettiin Skotlannissa vuonna 1884 The Highland Cattle Society, ja yhdistys pitää edelleen yllä kantakirjaa, järjestää kotimaassaan lukuisia näyttelyjä sekä pyrkii edistämään tietämystä eläinten hoidosta. Yhdistyksellä on jäseniä ympäri maapalloa. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä ystävällisiin skotteihin!

The Highland Cattle Society
Stirling Agricultural Centre
Stirling, FK9 4RN
p. +44 1786 446866
www.highlandcattlesociety.com

 

Suomalainen Ylämaan karja polveutuu Ruotsin, Tanskan ja Saksan tuontieläimistä. Kantakirjoissa verilinjat ulottuvat aina Skotlantiin, usein kauas sukupolvien taakse. Suomesta löytyy myös ns. Kanadan Highlandien jälkeläisiä. Ne arvostellaan Keski-Euroopassa omana luokkanaan. Jalostuksen tuloksena se eroaa pidemmistä jaloistaan ja sirommasta rakenteestaan Skotlantilaiseen Highlandiin verrattuna. Tietoa rodusta


Highland-nauta on erinomaisen säänkestävä. Sen nahka on kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi ja sillä on kaksinkertainen karvapeite: alempi, villava karva toimii lämpöeristeenä ja pidempi, karkea päällikarva sadetakkina. Koska eläimet talvehtivat ulkosalla, on talvehtimisalueiden suunnittelussa otettava huomioon muutamia seikkoja:
1. Eläinten saatavilla on oltava sulaa juomavettä.
2. Eläimille tulee järjestää kuivitetut makuupaikat, tuulensuojaa ja mahdollisuus päästä jonkinlaiseen katokseen.
3. Ruokintapaikat on järjestettävä niin, etteivät eläimet missään sääolosuhteissa tarpeettomasti likaannu.

Highlandeilla on erittäin tehokas ruoansulatus. Skotlannissa niitä käytetään lammastalouden apuna hoitamaan laitumia, jotta herkkien alueiden kasvitasapaino pysyisi hyvänä. Vuosisatainen kehitys Skotlannin ylämaiden karuilla nummilla on rakentanut Highlandeihin erinomaisen tehokkaan ravinteidenottokyvyn.

Highland on tehokas laiduntaja, ja näin ollen mitä sopivin hyödyntämään luonnonlaitumia, hakamaita ja joutomaita. Highlandeja käytetään monissa Euroopan maissa kasvistoltaan herkkien luonnonsuojelualueiden hoitamiseen. Taimikon hoitajaksi se ei sovellu, koska myös havupuut ovat Highlandin herkkua.


Highlandit, kuten muutkin alkuperäisrodut, ovat harvoin sairaita. Perusasiat on silti oltava kunnossa: riittävästi sopivaa ravintoa, puhdasta vettä, kivennäisiä ja tarvittaessa loislääkitystä sekä sorkkahoitoa. Highland-emo hoitaa vasikointinsa itse; 97% vasikoinneista sujuu ilman apua. Kasvattajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että eläin on tarvittaessa saatavissa kiinni siten, että esimerkiksi eläinlääkäri pystyy sen turvallisesti tutkimaan. Tässä erinomainen apu ovat siirrettävät aitapaneelit, joista hoitohäkki on kätevästi koottavissa tarvittavaan paikkaan.

Highland on luonteeltaan rauhallinen, säyseä ja peloton. Se kiintyy omiin alueisiinsa ja omaan hoitajaansa. Laiduntamisessa käytetään sähköaitaa. Highland on säilyttänyt monia villille laumaeläimelle ominaisia luonteenpiirteitä. Laumassa vallitsee tarkka arvojärjestys.

Highland-lehmän äidinvaisto on erittäin voimakas: vasikan syntyessä emo voi olla suorastaan vaarallinen pari ensimmäistä päivää. Emot huolehtivat myös yhdessä vasikoistaan. Hyvien emo-ominaisuuksien vuoksi Highlandeja käytetään Skotlannissa myös risteytyksiin.